Bo wszyscy jesteśmy cudowni


 

 

 

 

 

 

Bo wszyscy jesteśmy cudowni 

Książka o wróżce Zuzi to bajka, która porusza temat niepełnosprawności, choroby, odmienności. Pokazuje go w sposób delikatny, „ładny”. Książeczka ta powinna być pierwszym etapem przygotowania maluchów na to, że nie wszystkie dzieci wyglądają tak samo jak one i nie wszystkie mają takie same umiejętności, tak samo funkcjonują.

Dlaczego uważamy, że ta książeczka jest bardzo potrzebna i powinna zaistnieć w świadomości jak najszerszego grona odbiorców, stać się jednym z elementów edukacji małych dzieci?

Choroby, niepełnosprawności nie są zjawiskiem marginalnym. Stykamy się z nimi na każdym kroku, w wielu miejscach. Dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych.  Niektóre są wrodzone, niektóre pojawiają w wieku późniejszym, inne powstają w wyniku wypadków losowych. Bardzo często choroby te niosą za sobą nie tylko dysfunkcje ruchu lub zachowań, ale także zmieniony wygląd, deformacje ciała. Dla małego dziecka, które spotyka na swojej drodze takie inne „cudowne” dziecko (lub dorosłego), jest to z reguły powód do ciekawości,  budzi zdziwienie, czasem jednak także lęk.

Obawiać się nie ma czego, należy natomiast dziecko uspokoić, uświadomić mu, że ta odmienność nie jest groźna, wymaga jednak od otoczenia odpowiedniego podejścia i szczególnej troski. Czy umiemy powiedzieć i wytłumaczyć małym dzieciom, co to jest zespół Downa, stopa końsko-szpotawa, alotopowe zapalenie skóry, zespół nadpobudliwości ruchowej, dziecięce porażenie mózgowe itp.? Same te nazwy mogą być dla maluchów przerażające. A przecież trzeba je przygotowywać na spotkanie z odmiennością. 

Wśród zadań zapisanych w podstawach programowych placówek oświatowych jest uczenie poszanowania emocji swoich oraz innych ludzi, rozumienia, że emocje i uczucia mogą być przyjemne i nieprzyjemne, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają swoje różne uczucia. Emocje i uczucia ludzi dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością są obszarem szczególnie wrażliwym. Jak się do nich odnosić, jak ich traktować? Czasem my, dorośli, sami mamy z tym problem. Co dopiero mówić o dziecku.

Uwrażliwienie na potrzeby innych jest ważnym elementem wychowania. Empatia, czyli zdolność do rozumienia i wczuwania się w położenie lub odczucia innych, rozwija się wraz z wiekiem. Oznacza to, że im wcześniej wdrożymy naukę empatii i tolerancji, tym szybciej, łatwiej i  na trwałe dziecko je sobie przyswoi.

Kiedy pojawia się temat uczenia dziecka empatii, najczęściej poruszane tematy to dzielenie się z innymi zabawkami lub smakołykami oraz niedokuczanie zwierzętom. Oczywiście te elementy są bardzo ważne, pod postulatami dotyczącymi dobroci dla zwierząt podpisujemy się z najgłębszym przekonaniem, widzimy tu jednak pewną lukę w edukacji. Druga luka powstaje, kiedy mowa o odmiennościach -  jako motyw wiodący pojawia się bowiem przeważnie kolor skóry, inne pochodzenie. I znowu – są to ogromnie ważne elementy. Ale to dalece nie wyczerpuje tematu odmienności. Chcielibyśmy tą książeczką odnieść się do odmienności najtrudniejszej do zrozumienia dla dziecka – wynikającej z choroby lub niepełnosprawności. I jest dla nas oczywiste, że aby dziecko mogło podejść ze zrozumieniem do innego „cudownego” dziecka, musi sobie zdawać sprawę z inności. Poznać, w sposób adekwatny do swoich możliwości percepcyjnych, te odmienności i co one za sobą niosą. Ich przyczyny będzie poznawać później, w miarę dorastania, uczenia się i poznawania świata.         

Dlatego też chcielibyśmy, aby ta książeczka trafiła już do przedszkoli i klas wczesnoszkolnych. Maluchy będą miały możliwość oswajania się ze zjawiskiem w sposób delikatny, ładny, nie budzący strachu, a raczej zaciekawienie i w konsekwencji zrozumienie. Ponieważ planujemy dalsze części, będą mogły niejako z Wróżką Zuzią i jej cudownymi przyjaciółmi rosnąć, coraz lepiej się z nimi poznawać. Każda kolejna część bowiem będzie dotyczyła już jednego „cudownego” dziecka. Chcemy pokazać je w bajkowy sposób, ale w „normalnym” życiu, ze wszystkimi ograniczeniami i problemami wynikającymi z jego choroby czy niepełnosprawności. Przybliżać dzieciom te zjawiska, uwarunkowania, problemy, a jednocześnie uczyć, że są to takie same dzieci jak one, kryją w sobie wiele skarbów, trzeba tylko umieć te skarby znaleźć. A kiedy się je odnajdzie, odmienność zostanie „oswojona”, każdy może stać się bliskim przyjacielem.

Niejako drugą stroną medalu książeczki (i całej serii)  jest pokazanie właśnie dzieciom chorym i niepełnosprawnym ich „cudowności”. Chcemy, aby poczuły się dumne z tego, że stały się bohaterami książeczki dla dzieci (wszak byle kto być nim nie może), żeby rozumiały i wierzyły, że one są tylko inne. Nie gorsze, nie ograniczone, nie upośledzone. Tylko cudownie inne. Dlatego też chcemy, aby książka, a potem kolejne z serii, trafiły także do wszystkich fundacji zajmujących się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. Jesteśmy przekonani, że „Wróżka Zuzia i cudowne dzieci” mogą stać się pięknym i bardzo ważnym narzędziem ich pracy. 

 

CAŁOŚCIOWY OPIS PROJEKTU

 1. Czego pragniemy.
 • Aby książka znalazła się w każdym przedszkolu, w każdej szkole podstawowej oraz trafiła do wszystkich zajmujących się cudownymi dziećmi.
 • Aby to nie był jeden egzemplarz, którym dysponuje wychowawca lub nauczyciel, lecz miało ją każde dziecko.
 • Aby książka stała się punktem wyjścia do zajęć edukacyjnych w przedszkolach  i szkołach, wszędzie, gdzie taka edukacja jest możliwa. 
 • Aby potem, kiedy będą ukazywały się kolejne części, również trafiały w rączki wszystkich dzieci.

 

 1. Jak to realizować.

Wszystkie placówki edukacyjne, które zakupią pakiety książek (min. 10 egzemplarzy, aczkolwiek uważamy, że powinna to być ilość adekwatna do ilości dzieci w klasach, które będą zainteresowane udziałem w projekcie), w cenie specjalnej,  otrzymają dodatkowo:

 • materiały pomocnicze w postaci scenariuszy lekcji dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci młodszych lub starszych opracowane na podstawie tekstu książki przez doświadczonych pedagogów.    
 • Materiały graficzne ułatwiające przeprowadzenie lekcji, rozbudowanie opracowanego scenariusza lub wprowadzenie własnego.

 

 1. Czego oczekujemy. 

 

 • Opinii o książeczce „Wróżka Zuzia i cudowne dzieci” zarówno wychowawców, jak i dzieci.
 • Dzielenia się z nami swoimi wrażeniami po zrealizowaniu lekcji.
 • Relacji z przeprowadzanych lekcji i zgody na ich publikowanie (opis i zdjęcia, z ew. zachowaniem anonimowości dzieci).
 • Dzielenia się z nami pomysłami w odniesieniu do lekcji (razem możemy tworzyć nowe scenariusze), a także następnych książeczek w serii (co powinny zawierać, na co zwracać uwagę).    
 • Miło nam będzie, jeśli któraś placówka zechce nas zaprosić na spotkanie z dziećmi i jeśli takie zaproszenie otrzymamy, będziemy w miarę możliwości wpasowywać je w nasze napięte grafiki.

Wszystkimi wrażeniami i opiniami można się z nami dzielić zarówno drogą mailową, w komentarzach na stronie wydawnictwa i/lub jego profilu na Facebooku oraz przez fanpage  Wróżka Zuzia i cudowne dzieci.

 1. Co jeszcze planujemy.

 

 • Konkursy
 • Akcje charytatywne
 • Spotkania
 • Imprezy masowe

 

Czy Was zainteresowaliśmy? Czy uważacie, że warto zaprzyjaźnić się z naszą wróżką, że może ona wnieść coś ważnego w życie wszystkich dzieci? Jeśli tak, napiszcie do nas na adres wrozkazuzia@wydawnictwo-alegoria.pl

 i przyłączcie się do projektu.

Bo wszyscy jesteśmy cudowni, a razem możemy… wszystko!