POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dane osobowe, gromadzone przez wydawnictwo-alegoria.pl za pośrednictwem strony internetowej i jej podstron a przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, również w związku z zamówieniem produktów sprzedawanych, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Firma Wydawnictwo Alegoria Sp. z o.o. właściciel wydawnictwo-alegoria.pl oświadcza, iż zgromadzone dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

Administrator oświadcza, iż przetwarza dane o Użytkowniku po zakończeniu korzystania przez niego z usługi do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.