There seems to be an error with the player !

Warszawskie Targi Książki

3.jpg
Radio Plus
 
facebook

Józef Banaszak

Prof. dr hab. Józef Banaszak (ur. 1947) – zoolog, ekolog, wybitny znawca europejskich pszczół – dziko żyjących pszczół samotnic, trzmieli i pszczoły miodnej. Wykładowca akademicki. Prowadzi badania nad fauną i ekologią dziko żyjących pszczół w Polsce i w różnych krajach Europy. Jako autor, współautor i redaktor ma na swoim koncie ponad 350 publikacji, w tym 40 książek, m.in. Pszczoły i zapylanie roślin (1987), Ekologia pszczół (1993), Trzmiele Polski (1993), Ekologia wysp leśnych (red.)  (1998) współautor m.in. monografii Megachilid bees of Europe (1998, 2001), Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland taxonomy, ecology, bionomics (2000), Andreninae of the Central and Eastern Palaearctic Part 1 (2005), Part 2 (2008). Współautor podręcznika akademickiego Podstawy ekologii (1999, 2005). Współautor Katalogu pszczół dziko żyjących Europy Zachodniej, wydanego w Paryżu (1995) i Katalogu pszczół Polski (trzy kolejne wersje: 1991, 2000, 2004), opracował Czerwoną listę pszczół Polski (1992, 2002). Autor książki wspomnieniowej Czas nie przeszedł obok. Wspomnienia przyrodnika (2008).

W Bydgoszczy zorganizował Instytut Biologii i Ochrony Środowiska i dwa kierunki studiów: biologii oraz ochrony środowiska. Jako rektor WSP w latach 1996-1999 doprowadził do przekształcenia tej uczelni w Akademię Bydgoską im Kazimierza Wielkiego, obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, na którym wykłada. Dyrektor Instytutu Biologii Środowiska. Od 2005 r. redaktor naczelny Polskiego Pisma Entomologicznego. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Pszczoły i las. Pszczoła miodna na tle polodowcowej historii lasów w Polsce