There seems to be an error with the player !

Warszawskie Targi Książki

1.jpg
Radio Plus
 
facebook

 

Krystyna Łukasiewicz urodziła się w Warszawie. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie i na Wydziale Historii Uniwersytetu w Calgary. Od 1981 roku mieszka z rodziną w Kanadzie. Jest autorką artykułów na temat historii emigrantów z Polski w stanie Alberta, które zostały opublikowane w kwartalniku "Alberta History". Zainteresowania badawcze autorki skupiają się głównie na zagadnieniach z historii Polski. Artykuł Krystyny Łukasiewicz na temat Manifestu Szegedyńskiego z 4 sierpnia 1444 roku ukazał się w „Acta Orientalia Academiae Scientarum Hungaricae”. „Władysław Warneńczyk, Krzyżacy i kawaler świętej Katarzyny”, to pierwsze opracowanie książkowe w dorobku autorki. Obecnie prowadzi badania dotyczące historii polskich książąt z dynastii Piastów.

Władysław Warneńczyk, Krzyżacy i kawaler świętej Katarzyny